Voice 801

es_801_cpd_white_250pxES 801 är en avancerad konventionell brandlarmcentral med 8 sektioner.

Centralen är designad efter Elotecs egen Elektrolego-pricip för enkel installation och service, och er utrustat med flera funktioner som vanligtvis hittas endast på adresserbara brandlarmcentraler. Sirener kan drivar direkt från detektorslingan, och betjäningspaneler kan adresseras för att uppnå sektionerad betjäning. 

Upptill 9 kompakta betjäningspaneler kan anslutas – så att varje sektion kan ha en egen betjäningspanel, samt en panel för för betjäning av hela anläggningen. Det här gör systemet väldigt bra ägnat för byggnader med flera bostäder och/eller affärslokaler. På lantbruk kan samma funktioner användas för själva bostaden och eventuell hyreslägenhet.