header_nodlys_01

Nödbelysning

Tillräcklig belysning och markering i en nödsituation kan vara helt avgörande för hur situationen utvecklas. Saknad av belysning vid strömavbrott på grund av brand eller liknande kan leda till panik, och försvåra evakuering och räddningsarbetet.

Antipanikbelysning, ledljus på utrymningsvägarna och bra markering av utgångar och släcknings-/räddningsutrustning utgör ett enkelt och effektivt livräddande tilltag.

Elotec levererar energisparande LED armaturer – både led- och markeringsljus. Vi levererar även efterlysande skyltar och ledlinjer.