header_elotec_01

Om Elotec

Elotec grundades 1992 och är det snabbast växande säkerhetsföretaget i Europa. Trygghet, samhällsbetjäning och kvalitet är våra mål.

Elotec är idag en totalleverantör inom alarm- och övervakningssystem, och förmedlar sina produkter via ett auktoriserat förhandlarnätverk i hela Skandinavien samt i Tyskland.

Innovation, forskning och utveckling 

Tack vare många års erfarenhet och god kompetens inom brandsäkerhet, är forskning och utveckling en av våra starkaste sidor. Vi har målmedvetet jobbat med att utveckla produkter för de allra tuffaste och mest extrema miljöerna, något som har gjort oss marknadsledande på området.

Vi lägger vikt på att utveckla kvalitetsprodukter som är monteringsvänliga och lätta att förstå. Fokus på innovation står starkt i vår mentalitet, och för oss är ingenting omöjligt.

Samarbete 

Elotec levererar unika och skräddarsydda lösningar anpassade för den enskilda kundens behov. Vi jobbar tätt med konsulter, återfärsäljare, installatörer, försäkringsbolag och slutanvändare för att kunna erbjuda den bästa lösningen. Vi är ambitiösa och vill gärna skapa solida relationer.

Med över 20 år på marknaden har Elotec utvecklat, sålt och installerat brandalarm i fler än 100 000 byggnader, varav 55 000 aspirationsdetektorer och mer än 1 miljon punktdetektorer. Vi har idag ett komplett utbud av säkerhetssystem för näring, industri, lantbruk, stadskvarter, skyddsvärda byggnader samt bostäder. Enligt feedback från försäkringsbolagen har vi avvärjt bränder för ca 2,6 miljarder kronor på 10 år.