Aspect

ae2010_front_250Aspirationsdetektorer är Elotecs huvudområde. Med mer än 55 000 sålda enheter i lantbruk och andra krävande miljöer har vi skapat en unik erfarenhetsbotten.

Sensorvarianter

Elotec har utvecklat nya sensortyper för att möta kraven från alla slags miljöer. – från kritiska objekt i rena omgivningar, till lantbruk och tungindustri – detta är något som gör Elotec ASPECT extremt anpassningsbar.

Grizzle ger en pålitlig detektion av synlig rök, i extremt dammiga miljöer.

Lazeer använder sig av förenade sensorteknologier för att uppnå högsta möjliga känslighet för alla typer av brand, och används för att få tidig detektering i rena utrymmen.


Viktiga bruksområden 

Takhöjder och ventilationssystem inom industri- och lantbruksbyggnader fodrar att detektorer i dessa byggnader ska ha en känslighet i klass B. Damm och frätande gaser kan förorsaka oönskade larm – eller till och med leda till fel – i enheter som inte är utvecklade med tanke på dessa förhållanden.

Elotec ASPECT är den enda enheten på marknaden som robust nog för att fungera utan problem i liknande miljöer och samtidigt upprätthålla en känslighet i klass B efter EN54-20.

Lantbruk

ASPECT är den originella aspirationsdetektorn för lantbruket, och kan med erfarenheter sedan 1992 i norska och skandinaviska fähus, fjäderfähus, stall och växthus visa imponerande resultat.

Industri

ASPECT ger tidig och pålitlig detektion även i dammfyllda och fuktiga miljöer, och är förstavalet för industri- och lagerhallar. 

Kyrkor

ASPECT är ett servicevänligt och nästan osynligt system för tidig varning i kyrksalar. Designen för tuffa miljöer gör att systemet lätt hanterar stora temperaturändringar, och Aspect ger högre känslighet än en punktdetektor i höga kyrksalar.

collage_pipe-parts

Tillbehör för Aspect