Magnum

Magnum-familjen består av centralerna Magnum 10 och Magnum 25. Båda centralerna har samma enkla betjäning och konfiguration – skillnaderna ligger i utvidgningsmöjligheterna.

Centralerna har hög kapacitet – varje slinga har 125 unika enhetsadresser och hög maximal strömmatning. Möjligheten för skugge-sirener tillåter ett stort antal slingdrivna sirener utan att lägga beslag på adresser för detektorer och andra enheter.

Adresserade och tillkopplade enheter detekteras och identifieras automatiskt, och anläggningen är fullt operativt på under två minuter. Vidare programmering kan utföras via centralens knappar, IR fjärrkontroll, PS/2-tangentbord eller från PC via egen programvara. Lika enkelt som att använda mobiltelefonen!

Magnum25 – brandlarmcentralen som löser alla krav

magnum 25 MAGNUM 25 är en kraftig analog adresserbar brandlarmcentral med möjlighet för distribuerad intelligens. En hög nivå av redundans och backup- lösningar gör att MAGNUM 25 ägnar sig bra för även de mest komplexa installationerna. Modulbaserat system är enkelt att utvidga. 

MAGNUM 25 levereras med 1 eller 3 slingor, och systemet kan utvidgas till hela 96 slingor via ett nätverk av undercentraler. Dessa kan levereras som ”black box” eller kombinerat med betjäningspanel. 

Nätverkningen till undercentraler och eller/betjäningspaneler sker via RS485, fiber eller TCP/IP-nätverk. Vid bruk av RS485 eller fiber kan nätverket kopplas i en redundant tvåvägs ringbuss för maximal säkerhet.

Magnum 10 – litet kraftpaket

magnum_10_flush Funktionsmässigt lik storebror Magnum 25, men levereras i en kompakt box med en slinga. Centralen kan utvidgas med en extra slinga och extra betjäningspaneler, men inte med undercentraler.