header_elotecniq_01

Elotecniq


Problemlösaren för lägenhetsbyggnader

Med en enkel betjäningsenhet får du kontroll över larm som du själv orsakat, så att stekos och liknande inte utlöser fullt alarm med påföljande evakuering och utryckning.
En enkel knapptryckning på Elotecniq-enheten i lägenheten stoppar larmet och ger dig tid till att vädra ut röken. Om det fortsättningsvis finns rök när vädringstiden gått ut, startar varningen igen i lägenheten.
För att försäkra varning till övriga boende i byggnaden vid en riktig brand, kan larmet från Elotecniq stoppas endast tre gånger på rad, och bara larm i din egen lägenhet.
Enheten ger besked om status via tydliga talmeddelanden.
Enheten kan levereras för både kablerade och trådlösa system.