header_jubilee_01-2

Jubilee

  • Lättilgänglig gemensamt backup batteri fär alla detektorer
  • Patenterad funktion för enkel lokalisering av brand
  • Enkel hantering – bara en knapp 
Full kontroll med världens minsta brandalarmcentral! 

Kapacitet

Beroende av modell kan det tillkopplas upptill åtta eller femton rök- och vattenvarnare uppdelat på två sektioner. Rökvarnare (optiska och ioniska) som kopplas till Jubilee har alla inbyggda sirener. När en rökvarnare detekterar rök, kommer alla ett ge larm.

Utgångar 
Jubilee har två utgångar som kan användas för att aktivera externa sirener och/eller ge signaler till utrustning som kan skicka meddelanden till mobiltelefoner, alarmcentraler m.m.

Bortkoppling 
Jubilee ger dig möjligheten att koppla ur rökvarnarna vid behov, med automatisk inkoppling efter 15 minuter.

Vattenläckage 
Genom att koppla till vattenvarnare kan Jubilee detektera fukt.

Panik 
Jubilee varnar om en paniksituation efter ett förinställt antal tryckningar på knappen.