header_loesninger_01

Lösningar

Elotec är lösningsinriktat och tar gärna emot utmaningar. Vi har utvecklat flera enastående koncept för branddetektion och alarmering i omgivningar som bjuder på speciella utmaningar – både inom industri, kommersiella byggnader, lantbruk och bostadshus.

Detektion

Skyddande av byggnader med extrema miljövariabler – som till exempel damm, fukt och frätande gaser – kräver specialutvecklade lösningar för att fungera stabilt. Elotec har många års erfarenhet av branddetektion i utmanande miljöer.

Alarmering

Elotec har sett behovet för olika former av alarmering i olika anläggningstyper, och har utvecklat koncept för att undgå avbrott på grund av alarm orsakade av användaren själv, och utvecklat intelligenta alarmeringsmetoder som snabbt ger översikt av situationen.