Fiskförädling

Vanliga punktdetektorer har vissa svagheter i hallar med stor takhöjd. Standardiserad känslighet på dessa enheter gör att de är mindre lämpliga där det är mer än 8 meter upp till tak. Behov av trappstege eller lift som måste flyttas till varje punkt vid service är också en utmaning.

Aspirationsdetektorer från Elotec är servicevänliga och ett effektivt alternativ till punktdetektion i stora, öppna hallar. Rörsystem på 100m gör att varje enhet kan täcka en yta på 1500m², och känslighet i klass B gör att Aspect passar vid stora takhöjder.

Elotec Aspect är också specialdesignad för att inte påverkas av miljövariabler som damm, fukt och temperatur. Optimerade filtreringssystem och nya detektionsprinciper gör att hög känslighet och tidig alarmering kan upprätthållas utan falska alarm i dammiga och fuktiga omgivningar.