header_industri_01

Branddetektion i tungindustri

Påverkan av svetsning, avgaser, damm och fukt har varit orsak till många falska brandalarm i industrin. Ofta har detta lett till att man valt system med högre tröskel för alarmering, som i sig har lett till att man förlorat viktig tid av för-släckningsarbete och/eller evakuering.

Aspirationsdetektorer från Elotec är specialdesignade för att motstå påverkning av miljön i de tuffaste produktionslokalerna. Optimerade filtreringssystem och nya detektionsprinciper gör att hög känslighet och tidig alarmering kan upprätthållas utan att det ges falska alarm i dessa miljöer.