Brandalarm för kyrkor

Brandsäkrande av kyrkor är viktigt för att skydda både materiella och sociala / emotionella värderingar, men många kyrkobyggnader bjuder på egna utmaningar. Speciellt i gamla, ärevördiga kyrkor är det önskvärt att tekniska installationer är så osynliga som möjligt.

Effektivt skydd som inte syns

För att inte påverka den estetiska miljön i kyrkan, har Elotec lagt stor vikt på att synliga komponenter ska vara så små och diskreta som möjligt.

Med Aspect från Elotec kan rörsystemet monteras på kyrkvinden, och endast små samplingspunkter monteras in i kyrkan. Detta ger underhållsfria, nästan osynliga detektionspunkter och endast en servicepunkt, vilken placeras så att den är lättillgänglig.

Aspect kontrollerar kontinuerligt mängden rök i luften som sugs in via de dolda rören. Detektionspunkter kan också monteras i takutsprång för att uppnå utvändig detektion.

Robusta detektionsprinciper

Låga temperaturer och stora temperaturomväxlingar i kyrkor som normalt inte är uppvärmda kan vara en prövning för teknisk utrustning. Elotecs system är utvecklat för tuffa miljöer och påverkas inte av vare sig temperatur, fukt eller damm. Detta ger pålitlig, tidig alarmering utan falska alarm.