img_1002_enhanced_crop_web

Tät trähusbebyggelse

Flera byar och tätorter är kända för sina fina trähus och trånga, trivsamma gator. Dessvärre är dessa områden mycket sårbara, och en brand kan snabbt sprida sig till stora delar av bebyggelsen.

Utmaningarna

Det är därför mycket viktigt med tidig alarmering, och traditionella lösningar kan ofta bjuda på speciella utmaningar i dessa omgivningar. Bland annat är det icke önskat med missprydande kablar i ett skyddat hus, och det kan vara svårt att förbinda byggnaderna med varandra för att skapa ett enhetligt alarmeringssystem.

Elotecs lösning

Elotec har tagit till sig av dessa utmaningar och erbjuder ett koncept för skyddande av hela byområden och områden med tät trähusbebyggelse.

Ledande trådlös teknologi möjliggör att ett komplett alarmsystem installeras helt utan kablar, är något som gör installationen knappt synlig. Enheterna har också fått en elegant lågprofildesign.

Detaljerad information om brandområdet kan överföras direkt till brandväsendet för snabbaste möjliga insats.

Unika funktioner låter de boende ta kontroll över sin egen del av alarmanläggningen och därmed undvika falska alarm.

Konceptet har levererats till bland annat Røros by, Loshavn vid Farsund och Posebyen i Kristiansand. Sedan 2004 har Elotecs system bevisligen avvärjt åtminstone 3 potentiella storbränder.