Brandtillfällen

  • 30.01.2012 Elotec aspirationsdetekor förhindrade brand i Tyskland
    Under 2009 startade en brand i en container utanför väggen till en återvinningsanläggning för restavfall i Nützen / Kaltenkirchen. Röken trängde in i byggnaden och blev snabbt upptäckt av Elotec Aspect.

  • 01.04.2011 Brand på dagis förhindrades av Elotec brandlarm
    Begynnande brand i ett proppskåp / tekniskt rum tillhörande ventilationssystemet blev snabbt upptäckt och larmad av Magnum 25-anläggningen. Les mer