header_gartneri_01

Brandalarm i växthus

Hög risk

Som känt är växthus mycket brandfarliga på grund av utbredd användning av plast, glas, brännbara förvaringslådor, isolering samt blomsterjord. Det finns dessutom stora elinstallationer i form av automatisering och belysning – som också skapar värme.

Automatiserade transportsystem och ventilation sprider runt brandgaser och brinnande material i byggnaden, därför är tidig alarmering nödvändig.

Utmanande detektion

Elotec har sett utmaningarna med att detektera rök i växthus bland damm, pollen och relativt hög luftfuktighet som kan påverka enheter som inte är anpassade till förhållanden i fråga. Rökens begränsade spridning kan också vara en utmaning i växthus eftersom skuggardiner hindrar röken från att ta sig upp till takåsen, där punktdetektorer normalt är placerade.

Elotecs lösning

AE2010 front ASPECT tar hänsyn till alla ovannämnda utmaningar och ger den mest pålitliga detektionen i dessa byggnader.

Rörsystem med samplingspunkter gör detektion både över och under skuggardiner enkel, något som är opraktiskt med traditionella punktdetektorer.

Detektorerna är tillverkade med tanke på att damm och fukt inte ska ha möjlighet att påverka detektionen, och är därför enastående stabila även i tuffa miljöer. Hög känslighet för tidigaste möjliga alarmering kan därför upprätthållas utan falska alarm.