collage_pipe-parts

Tillbehör

All nödvändig utrustning för specialprojekt var det krävs extra renlighet, filtrering och andra anpassningar.

Elotecs rör och rördelar är specialtillverkade för ändamålet och har flera speciella egenskaper, bland annat ett invändigt Ra-värde på 1,6. Det här bidrar till att förhindra uppsamling av damm och bakterier i rörgatan, och ge systemet optimal funktion med tanke på röktransporten.

Rörlängder på upptill 100 meter har som vi vet en utvidgningskoefficient som kräver att fästningmaterialet tillåter rörelser utan att säkerheten reduceras. Utblåsningskit med enkel clipsmontering kan användas till att leda returluften tillbaka till djurrum och även jämna ut stort övertryck / undertryck.

EloVac är ett väldigt enkelt och nödvändigt hjälpmedel för att kunna projektera och installera rörgator på ett 100 % säkert sätt, utan behov för kalkyleringsprogram. EloVac används för att försäkra att alla sughål fungerar under alla omständigheter.

Vulcan cyklonfiltret skiljer åt både damm och kondens i en och samma enhet, i en Elotec-patenterad lösning – utan att transporttid och känslighet påverkas.

EloClean kommer tillsammans med ASPECT 2010 att automatiskt rengöra rörorna med olika intervaller, både med fysisk rensning, tryckluft och tvättning.