header_kylling_01

Brandalarm i fjäderfähus

Bränder i ägg- och fjäderfäproduktion får ofta stor negativ uppmärksamhet i media på grund av stora antal omkomna djur, ofta 10 000-tals.

Hög risk

Brandfaran i fjäderfähus är stor, då man har stora mängder damm, samt frekvent rengöring som ökar risken för vatteninträngning i enskilda komponenter.I dylika byggnader är tidig detektion väldigt viktig, då fjäderfän är mycket känsliga för rök och brandgaser, samt att stora mängder svävande damm gör branden explosionsartad.

Viktig anpassning

Installation av all utrustning i dylika byggnader – inklusive brandalarmanläggningen – ska inte bara anpassas för miljön, utan dessutom ta hänsyn till smittorisken och bakterier. All utrustning från Elotec – från aspirationsrör till blinklampor – är designade för att ta hänsyn till alla dessa moment.

Renhållningen av anläggningen är enkel, och vi har utvecklat automatiska rengöringssystem som de största producenterna värdesätter högt. Manuell rengöring av anläggningen sker på ca 10 per varje 2000m².

Vi är uppmärksamma på att producenterna har olika inställningar på luftfuktighet och rutiner för rengöring under insättningsperioden, något som medför stora variationer i mängden damm och luftfuktigheten i utrymmet. Elotecs anläggning fungerar lika väl även om driftsansvarige byter metoder efter att anläggningen är monterad.